NHAYEN.COM.VN

NHAYEN.COM.VN

NHAYEN.COM.VN

kỹ thuật

Đưa dự án “ Đảo yến” Đồng Phú - Đồng Xoài vào hoạt động

Sau những ngày tấp nập thi công, ngày 26/3/2014 căn thứ  nhất của dự án “ Đảo Yến” đã được đưa vào hoạt động. 
1 - Một số hình ảnh trong quá trình lắp đặt thiết bị nhà yến.
2 - Một số hình ảnh hoàn thành lắp đặt thiết bị.
 
 

3 - Hệ thống máy tạo ẩm.

hình ảnh Gọi điện hình ảnh SMS hình ảnhZalo hình ảnhMessenger