NHAYEN.COM.VN

NHAYEN.COM.VN

NHAYEN.COM.VN

Công trình đã thi công

Tiến hành thi công nhà yến tại tp Nha Trang - Khánh Hòa

 

 
Nhà yến
Nhà tọa tại Ngô Đến - Thành Phố Nha Trang, diện tích 5 x 20m gồm 4 sàn phục vụ nuôi chim yến. Một số hình ảnh trong quá trình thi công nhà yến.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Điều kiện tự nhiên xung quanh nhà yến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hình ảnh Gọi điện hình ảnh SMS hình ảnhZalo hình ảnhMessenger