NHAYEN.COM.VN

NHAYEN.COM.VN

NHAYEN.COM.VN

Công trình đã thi công

Nhà yến Tịnh Khê - Quảng Ngãi sau 3 tuần đưa vào hoạt động.

Sau khi đưa nhà yến tại Tịnh Hòa - Quảng Ngãi vào hoạt động, tiếp tục kiểm tra lần hai nhà Tịnh Khê sau khoảng 3 tuần đưa vào hoạt động để giao nhà cho khách.
Một số hình ảnh được ghi lại vào khoảng ngày 28/8/2015 vào lúc khoảng hơn 12h trưa.

 

 

 

 

 

 

 

 

hình ảnh Gọi điện hình ảnh SMS hình ảnhZalo hình ảnhMessenger