NHAYEN.COM.VN

NHAYEN.COM.VN

NHAYEN.COM.VN

Công trình đã thi công

Nhà yến tại Chợ Lầu - Bắc Bình - Bình Thuận

Nhà yến

Nhà yến tọa tại thị trấn Chợ Lầu - Bắc Bình - Bình Thuận, với diện tích khoảng 500m2 sàn, đây là một trong những nhà có diện tích khá lớn ở khu vực này.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công nhà yến.

Hình ảnh phòng kỹ thuật.

Video bên trong nhà yến khi đưa nhà yến vào hoạt động.

Video bên ngoài nhà yến.

Video sau khoảng 2 tháng sau khi đưa nhà yến vào hoạt động.

hình ảnh Gọi điện hình ảnh SMS hình ảnhZalo hình ảnhMessenger